Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé z použití těchto produktů
v rozporu s jejich účelem.
Produkty jsou určeny pro technické použití.

Je mi víc než 18 let a dosáhl(a) jsem zletilosti.